Dreptul de autor si proprietatea intelectuala

Dreptul de autor si proprietatea intelectuala

Copyright sau dreptul de autor reprezinta ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a reproduce, distribui, executa, afisa, sau de licenta, de care se bucura autorii ca rezultat al unui efort creativ independent cu referire la operele create; institutia dreptului de autor este instrumentul de protectie a creatorilor si operelor lor .

Dreptul de autor apare automat odata cu creatia sau opera dar in cazul unei valorificari comerciale sau a unor dispute trebuie furnizate dovezi legale certe asupra momentului creatiei.
Copyright da proprietarului dreptul exclusiv asupra prorietatii intelectuale de a reproduce, distribui, executa, afisa, sau de licenta de munca sa ca rezultat al unui efort creativ independent.

Proprietarul primeste de asemenea, dreptul exclusiv de a produce sau licentia si derivate sale de lucru.
Copyright protejeaza orice tip de design, opere literare, artistice, dramatice, muzicale sau documente, muzica, site-uri web, software, design-uri, logo-uri, opere de arta, ilustratii, picturi, fotografii, scripturi, carti, manuscrise, poezii, filme, jocuri, programe TV, dar exista si exceptii:

»
Idei si descoperiri in sine nu sunt protejate de legea dreptului de autor. Doar modul in care acestea sunt exprimate este subiect al dreptului de autor; »
Numele nu sunt elemente de copyright. Denumirile comerciale ale firmelor, produselor, serviciilor, etc. pot fi inregistrate si beneficia de o protectie partiala in momentul crearii dar ulterior ele trebuie neaparat depuse la inregistrare ca si marci pentru a benficia de avantajele unui certificat ce atesta unicitatea.

Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale: »
dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta in mod public; »
dreptul de a pretinde recunoasterea calitati de autor al operei; »
dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica; »
dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; »
dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.

Control Panel

Afla acum
inaintea profesorului tau
daca textul tau este
original sau plagiat!

Software AntiPlagiat.
Program GRATUIT de verificare si detectie a plagiatului.

Descarca Acum!